Corona protocol

In verband met de Corona crisis biedt Herfst & Partners opdrachtgevers de mogelijkheid om assessment onderzoeken geheel online af te nemen. Ten aanzien van assessment onderzoeken die op de kantoorlocatie van Herfst & Partners plaatsvinden gelden specifieke maatregelen.
> lees het Corona protocol van Herfst & Partners

De nieuwe

arbeidsrelatie

    

De relatie van de werkgever en werknemer is in de afgelopen jaren sterk veranderd.

Vroeger had de werkgever de plicht om een werknemer zo lang mogelijk binnen de eigen organisatie te houden.

Deze zorgplicht komt echter steeds meer op losse schroeven te staan. Een trend die zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Immers veel meer dan voorheen zijn werknemers de architect van hun loopbaan geworden en staan zij open voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Het verwerven van kennis en vaardigheden bij verschillende werkgevers wordt als een pluspunt beschouwd. Temeer daar dit zal bijdragen aan een veelzijdige loopbaanervaring.  

Met andere woorden veel werknemers vinden het belangrijk om nieuwe inzichten en vaardigheden te kunnen blijven opdoen.

Zij willen niet afgeremd worden in het ontplooien van hun capaciteiten en streven er naar om duurzaam inzetbaar te zijn.

Een life time employability spreekt hen dan ook veel meer aan dan een life time employment.

Werknemers zijn op zoek naar een dynamische loopbaan, die hen de nodige ruimte biedt voor professionele en persoonlijke groei.

Overigens zullen flexibele werknemers, die nieuwe ontwikkelingen kunnen en willen bijbenen, steeds waardevoller worden. Immers op vrijwel elk vakgebied vinden er innovaties plaats, die voor de organisatie en haar medewerkers nieuwe mogelijkheden bieden.

Het is voor beide partijen de kunst om deze kansen tijdig te signaleren en te benutten.

Zeestraat 48
2518 AB  Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Sluispolderweg 13a - 6
1505 HJ  Zaandam

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners