Keerpunten

in de loopbaan

loopbaanheroriëntatie

    

Sommige werknemers kunnen een punt in hun loopbaan bereiken, waarop zij het gevoel hebben dat zij het roer moeten omgooien.

Wellicht heeft het huidige werk nooit goed gepast bij hun werkelijke ambities en interesses, maar het doorbreken van deze situatie is door hen steeds uitgesteld. Dit laatste kan te maken hebben met een behoefte aan veiligheid en angst voor het onbekende.

Echter, indien werknemers op den duur geen enkele passie of uitdaging meer voor hun werk voelen is er sprake van een doodlopende weg.

Zij belanden dan in een impasse en gaan steeds meer tegen hun werk opzien.

In een dergelijke loopbaanfase is het noodzakelijk dat hen een spiegel wordt voorgehouden. Immers enkel door middel van zelfreflectie en herbezinning krijgen zij weer greep op zichzelf en zullen zij nieuwe stappen durven te zetten.

Het moment waarop zij de knoop hebben doorgehakt, voelt voor hen uiteindelijk als een bevrijding.

Een onderzoek, waarbij Herfst & Partners een nieuw licht werpt op hun talenten en capaciteiten, kan in dit bewustwordingsproces als een katalysator fungeren.

Zeestraat 48
2518 AB  Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners